Contact Us


E malama kakou i ka wai mai uka a ke kai.


  Home News Events Library About Us Contact Us

Executive Director
Karen Ah Mai

 

Office/Mailing Address

1314 South King Street, #521
Honolulu, HI 96814

 

Phone

(808) 955-7882
 

Fax

(808) 732-7329
 

Website

www.alawai.org

Email

awwa@alawai.org

 

 


2006 Ala Wai Watershed Association